Events

Online live events i bevidst nærvær, mindfulness og meditation. Deltag bekvemt hjemmefra, lyt eller deltag aktivt i samtalen. Nå til en større selvindsigt.
Et lille zen koan fortæller alt.
Først så var der bjerge og floder. Så pludselig var der ikke længere bjerge og floder. Men så var der igen bjerge og floder.
Dette lille zen digt vil være basis for alle de planlagte online samlinger som jeg vil afholde i løbet af efteråret, og jeg vil gå i dybden med hvad den dybe visdom som ligger gemt i digtet er.
Men måske at du allerede har et bud på hvad dette digt peger på?