Tidløs visdom | Et online seminar

Flugten væk fra virkeligheden, og ind i vores tankeskabte verden. Hvordan er det overhovedet muligt, at bevæge sig væk fra virkeligheden? Hvad er virkeligheden? Hvordan undersøger vi virkeligheden? Hvordan er det endt således?

En alvorlig snak om konsekvenserne af den menneskelige ubevidsthed, og de følger som det har og har haft for menneskene.

Dette online seminar består af 12 forholdsvis korte videoer på sammenlagt ca. 2 timer og 30 minutters undervisning som du kan afspille online. Nederst på siden kan du se et video preview fra dette online seminar.

Via dette link får du adgang til det fulde seminar.

Når vi lever i en tankeskabt verden, så lever vi i en verden som vi har lært udenad. Det er således alle vores koncepter, begreber og ord vi forholder os til, og aldrig genstanden eller mennesket vi står overfor.

Bevidst nærvær er selviagttagelse. Hvor vi kontinuerligt har en del af vores bevidsthed reserveret til iagttagelse af os selv. På denne måde opdager vi, når vi reagerer på baggrund af vores egen betingning.

Mange misforstår dette, og tror at det handler om kontrol, men dette er ikke korrekt. Det handler derimod om det stik modsatte. Alle vores automatiske reaktions mønstre er netop mønstre, som er vi har opbygget for at forsøge at opnå kontrol i alle tænkelige situationer.

Test dig selv i dette seminar. Hvordan har du det med stilhed? Hvad sker der med dig, når du udsættes for stilhed? Mærker du rastløsheden? Mærker du hvordan dit sind hiver og flår i dig?

Hvor længe går der før det kripler i dig for at zappe væk? Sikkert ikke ret mange sekunder. Sådan er det når vi lever i en tankeskabt verden. En tankeskabt verden kan ikke holde stilheden ud. Hvorfor ikke? Fordi stilheden får den tankeskabte verden til at gå i opløsning. Stilheden udstiller den tankeskabte verden som det den er, en illusion.

Forestillingen om virkeligheden, er det som vedligeholder alle de automatiske tanker. Forsøget på at holde sammen på den tankeskabte verden er et konstant arbejde, derfor tænker tankerne sig selv i et uhyrligt omfang.

I dette seminar taler jeg også om det at stoppe med at identificere sig med de tanker som opstår af sig selv. Når identifikationen med de automatiske tanker ophører, så ophører samtidigt meget af den mentale støj langt de fleste mennesker oplever.

Bevidst nærvær er dit naturlige selv. Det er således ikke en tilstand, men derimod selve din essens, levende, eksisterende. Alle andre måder at være til på, vil altid være en tilstand man sætter sig i.

Dermed står det også klart, at det eneste tidspunkt man kan være sig selv på, er i nuet. Når man fortaber sig i sine tankeskabte konstruktioner, så sætter man sig selv i en tilstand. Som oftest en tilstand hvor man har modstand mod hvad der er.

Et vis menneske, sagde engang, at det eneste “problem” mennesket har, er, at det ikke kan holde ud, at være i selskab med sig selv. I dette seminar undersøger vi, hvad det vil sige, at være i selskab med sig selv.

Hvornår er man egentlig i selskab med sig selv? Er man i selskab med sig selv, når man løser en kryds og tværs? Er man i selskab med sig selv, når man hører musik? Har du selv undersøgt det?

Man ser fra tid til anden, at mennesker beskriver mindfulness som værende et spørgsmål om at kunne tænke positive tanker, men er det egentlig det? Svaret vil muligvis overraske dig. Er mindfulness blot et spørgsmål om at kunne tænke positive tanker?

Alle disse spørgsmål sættes der fokus på i dette online seminar, som du kan få adgang til via dette link: Bevidst nærvær, tidløs visdom og mindfulness

Her nedenfor kan du se en video fra dette seminar.

Hjælp mig gerne med at dele dette budskab, det kan du gøre ved at dele dette indlæg på de sociale medier via knapperne her nedenfor – Tak.
Skrol til toppen