Prøv at undersøge hvor din utilfredshed er

Når vi er utilfredse med det livet byder os, utilfredse med tingenes tilstand, utilfredse med hele Verden, så søger vi efter en løsning og vi søger efter noget som kan ændre på det vi er utilfredse med.

Det vi sjældent ser, er, at det er det i os selv som er utilfreds der søger en løsning, og når vi ikke ser det, så er vi heller ikke klar over, at der aldrig vil være en løsning. Når vi er utilfredse med Nuet, så er vi utilfredse med selve eksistensen, med realiteterne, og så ender vi i en ond cirkel hvor meget af det vi gør og foretager os, bliver i trods, i vrede eller i frustration.

Det i os som er utilfreds, må indse, at det er det som er ophav til “problemet”, til utilfredsheden, til skuffelsen eller hvad det nu måtte være, og, at utilfredsheden ikke findes andre steder end i en selv.

Utilfredsheden findes ikke udenfor dig, den findes i dig. Ser du det? Ser du at utilfredsheden, skuffelsen eller vreden findes i dig? Hvordan skulle noget udenfor dig så kunne ændre på dette? Ser du ikke hvor meningsløst det er, at søge en løsning et sted hvor der ikke er noget problem?

Indse, at utilfredsheden findes i dig, indse at intet udenfor dig kan ændre på din utilfredshed, og slip så din utilfredshed, vend den om til accept af livet som det er lige Nu. Du vil blive forbavset over hvor klarsynet du er, når du ikke er i modstand mod hvad der ER.

Måske er der tiltag som skal gøres, og måske er der noget du kan gøre lige nu for at ændre på en ydre omstændighed, hvis det er tilfældet, så vil du gøre det, og du vil være effektiv, for alt hvad du vil foretage dig, vil være handlinger udført i accept, og ikke i trods.

Måske ændrer dine handlinger på den ydre omstændighed, måske ændrer de den ikke, måske er det udenfor din magt, men du vil stadig være i accept, for du vil forstå, at livet altid vil være uforudsigelig, for det er det livet skal være.

Hjælp mig gerne med at dele dette budskab, det kan du gøre ved at dele dette indlæg på de sociale medier via knapperne her nedenfor – Tak.
Skrol til toppen