Non-profit forening

Formidlingen af Hans Christian Lundholms budskab forvaltes af en non-profit forening som er oprettet udelukkende til dette formål.

Her finder du et uddrag af foreningens vedtægter.

Foreningens fulde navn er:

Non-profit forening til sikring af alle formidlingsaktiviteter af Hans Christian Lundholm. Navn i kort version og daglig tale er blot HCL foreningen.

Foreningens formål er:

 • At varetage formidlingen af Hans Christian Lundholms eksisterende samt kommende skrevne artikler, bøger, lydoptagelser samt videoer. Dette gøres primært via drift af hjemmesiden: hanschristianlundholm.dk samt alle tilknyttede sociale medier konti.
 • Foreningen er såkaldt non-profit. Dette betyder at foreningen ikke har til formål at drive virksomhed som skal generere et overskud.
 • Foreningen må i løbet af et kalenderår maksimalt omsætte for 50.000,- kr. Hvis der i et kalenderår er udsigt til at omsætningen vil overstige dette beløb, skal der tages skridt til at lukke for alle donationer.
 • Foreningen må ikke være formuende. På ethvert givent tidspunkt må foreningen ikke have råderet over mere end 50.000,- kr. Ved udsigt til at foreningen får indestående som overstiger 50.000,- kr. skal der doneres til anden velgørende organisation, således at indestående igen kommer under 50.000,- kr.
 • Foreningen ansætter ikke lønnet personale.

Medlem

 • Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje, samt mulighed for at arbejde for foreningens formål.
 • Indmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til den siddende bestyrelse, med tydelig angivelse af hvorfor medlemskab ønskes. Bestyrelsen beslutter om der til tildeles medlemskab ud fra en betragtning om relevans, samt om der er behov for yderligere medlemmer for at kunne opfylde foreningens formål.
 • Medlemskab af foreningen er kontingentfrit.

Støttemedlemmer

 • Støttemedlemmer er de som enten via donation eller ved at betale for ydelser der udbydes via hjemmesiden hanschristianlundholm.dk eller via tilknyttede sociale medie platforme.
 • Et støttemedlemskab har en varighed på 12 måneder fra det øjeblik hvor donation eller ydelse er betalt.
 • Støttemedlemmer har ingen stemmeret eller fremmøderet til generalforsamlingen.

Kerneværdier og mål

Kontakt

Bestyrelsen kan kontaktes via forening@hanschristianlundholm.dk

Non-profit forening

Formidlingen af Hans Christian Lundholms budskab forvaltes af en non-profit forening som er oprettet udelukkende til dette formål.

Her finder du et uddrag af foreningens vedtægter.

Foreningens fulde navn er:

Non-profit forening til sikring af alle formidlingsaktiviteter af Hans Christian Lundholm. Navn i kort version og daglig tale er blot HCL foreningen.

Foreningens formål er:

 • At varetage formidlingen af Hans Christian Lundholms eksisterende samt kommende skrevne artikler, bøger, lydoptagelser samt videoer. Dette gøres primært via drift af hjemmesiden: hanschristianlundholm.dk samt alle tilknyttede sociale medier konti.
 • Foreningen er såkaldt non-profit. Dette betyder at foreningen ikke har til formål at drive virksomhed som skal generere et overskud.
 • Foreningen må i løbet af et kalenderår maksimalt omsætte for 50.000,- kr. Hvis der i et kalenderår er udsigt til at omsætningen vil overstige dette beløb, skal der tages skridt til at lukke for alle donationer.
 • Foreningen må ikke være formuende. På ethvert givent tidspunkt må foreningen ikke have råderet over mere end 50.000,- kr. Ved udsigt til at foreningen får indestående som overstiger 50.000,- kr. skal der doneres til anden velgørende organisation, således at indestående igen kommer under 50.000,- kr.
 • Foreningen ansætter ikke lønnet personale.

Medlem

 • Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje, samt mulighed for at arbejde for foreningens formål.
 • Indmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til den siddende bestyrelse, med tydelig angivelse af hvorfor medlemskab ønskes. Bestyrelsen beslutter om der til tildeles medlemskab ud fra en betragtning om relevans, samt om der er behov for yderligere medlemmer for at kunne opfylde foreningens formål.
 • Medlemskab af foreningen er kontingentfrit.

Støttemedlemmer

 • Støttemedlemmer er de som enten via donation eller ved at betale for ydelser der udbydes via hjemmesiden hanschristianlundholm.dk eller via tilknyttede sociale medie platforme.
 • Et støttemedlemskab har en varighed på 12 måneder fra det øjeblik hvor donation eller ydelse er betalt.
 • Støttemedlemmer har ingen stemmeret eller fremmøderet til generalforsamlingen.

Kerneværdier og mål

Kontakt

Bestyrelsen kan kontaktes via forening@hanschristianlundholm.dk

Rul til toppen