Non-profit forening

Formidlingen af Hans Christian Lundholms budskab forvaltes af en non-profit forening som er oprettet udelukkende til dette formål.

Her finder du et uddrag af foreningens vedtægter. Download foreningens vedtægter.

Foreningens fulde navn er:

Non-profit forening til sikring af alle formidlingsaktiviteter af Hans Christian Lundholm. Navn i kort version og daglig tale er blot HCL foreningen.

Foreningens formål er:

 • At varetage formidlingen af Hans Christian Lundholms budskab via eksisterende samt kommende skrevne artikler, essays, lydoptagelser samt videoer. Dette gøres primært via drift af hjemmesiden: hanschristianlundholm.dk og hanschristianlundholm.org samt alle tilknyttede sociale medier konti.

Budskabet er:

Formidlingen foregår via:

 • Formidlingen foretages primært via drift af hjemmesiderne: hanschristianlundholm.dk og hanschristianlundholm.org samt alle tilknyttede sociale medier konti.

Økonomi:

 • Foreningen er såkaldt non-profit. Dette betyder at foreningen ikke har til formål at drive virksomhed som skal generere et overskud.
 • Foreningen må i løbet af et kalenderår maksimalt omsætte for 50.000,- kr. Hvis der i et kalenderår er udsigt til at omsætningen vil overstige dette beløb, skal der tages skridt til at lukke for alle donationer.
 • Foreningen må ikke være formuende. På ethvert givent tidspunkt må foreningen ikke have råderet over mere end 50.000,- kr. Ved udsigt til at foreningen får indestående som overstiger 50.000,- kr. skal der doneres til anden velgørende organisation, således at indestående igen kommer under 50.000,- kr.
 • Foreningen ansætter ikke lønnet personale.

Bliv medlem af HCL foreningen

Foreningen tilbyder to slags medlemskaber.

A-medlem

 • Som a-medlem optages enhver, som har lyst og vilje, samt mulighed for at arbejde for foreningens formål.
 • Indmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til den siddende bestyrelse, med tydelig angivelse af hvorfor medlemskab ønskes. Bestyrelsen beslutter om der til tildeles medlemskab ud fra en betragtning om relevans, samt om der er behov for yderligere a-medlemmer for at kunne opfylde foreningens formål.
 • A-medlemskab af foreningen er kontingentfrit.

B-medlem

 • B-medlemmer er de som har bidraget via en donation eller ved at betale for ydelser der udbydes via hjemmesiden hanschristianlundholm.dk eller via tilknyttede sociale medie platforme.
 • Et b-medlemskab har en varighed på 12 måneder fra det øjeblik hvor donation eller ydelse er betalt.
 • B-medlemmer har ingen stemmeret eller fremmøderet til generalforsamlingen.

Kerneværdier og mål

CVR nr.

 • 42551848

Kontakt

Bestyrelsen kan kontaktes via forening@hanschristianlundholm.dk

Donationer

Formidlingen af Hans Christian Lundholm's budskab varetages af HCL foreningen som er en non-profit forening.

Den fortsatte formidling er derfor afhængig af at foreningen modtager donationer til dækning af alle omkostninger der er forbundet med denne formidling.

Du kan donere et valgfrit beløb her nedenfor. Vi siger dig stort tak for dit bidrag.

Doner via mobilepay

Skriv venligst i beskedfeltet: Donation

Mobilepay: 2320 9494

Doner via PayPal

Non-profit forening

Formidlingen af Hans Christian Lundholms budskab forvaltes af en non-profit forening som er oprettet udelukkende til dette formål.

Her finder du et uddrag af foreningens vedtægter. Download foreningens vedtægter.

Foreningens fulde navn er:

Non-profit forening til sikring af alle formidlingsaktiviteter af Hans Christian Lundholm. Navn i kort version og daglig tale er blot HCL foreningen.

Foreningens formål er:

 • At varetage formidlingen af Hans Christian Lundholms budskab via eksisterende samt kommende skrevne artikler, essays, lydoptagelser samt videoer. Dette gøres primært via drift af hjemmesiden: hanschristianlundholm.dk og hanschristianlundholm.org samt alle tilknyttede sociale medier konti.

Budskabet er:

Formidlingen foregår via:

 • Formidlingen foretages primært via drift af hjemmesiderne: hanschristianlundholm.dk og hanschristianlundholm.org samt alle tilknyttede sociale medier konti.

Økonomi:

 • Foreningen er såkaldt non-profit. Dette betyder at foreningen ikke har til formål at drive virksomhed som skal generere et overskud.
 • Foreningen må i løbet af et kalenderår maksimalt omsætte for 50.000,- kr. Hvis der i et kalenderår er udsigt til at omsætningen vil overstige dette beløb, skal der tages skridt til at lukke for alle donationer.
 • Foreningen må ikke være formuende. På ethvert givent tidspunkt må foreningen ikke have råderet over mere end 50.000,- kr. Ved udsigt til at foreningen får indestående som overstiger 50.000,- kr. skal der doneres til anden velgørende organisation, således at indestående igen kommer under 50.000,- kr.
 • Foreningen ansætter ikke lønnet personale.

Bliv medlem af HCL foreningen

Foreningen tilbyder to slags medlemskaber.

A-medlem

 • Som a-medlem optages enhver, som har lyst og vilje, samt mulighed for at arbejde for foreningens formål.
 • Indmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til den siddende bestyrelse, med tydelig angivelse af hvorfor medlemskab ønskes. Bestyrelsen beslutter om der til tildeles medlemskab ud fra en betragtning om relevans, samt om der er behov for yderligere a-medlemmer for at kunne opfylde foreningens formål.
 • A-medlemskab af foreningen er kontingentfrit.

B-medlem

 • B-medlemmer er de som har bidraget via en donation eller ved at betale for ydelser der udbydes via hjemmesiden hanschristianlundholm.dk eller via tilknyttede sociale medie platforme.
 • Et b-medlemskab har en varighed på 12 måneder fra det øjeblik hvor donation eller ydelse er betalt.
 • B-medlemmer har ingen stemmeret eller fremmøderet til generalforsamlingen.

Kerneværdier og mål

CVR nr.

 • 42551848

Kontakt

Bestyrelsen kan kontaktes via forening@hanschristianlundholm.dk

Donationer

Formidlingen af Hans Christian Lundholm's budskab varetages af HCL foreningen som er en non-profit forening.

Den fortsatte formidling er derfor afhængig af at foreningen modtager donationer til dækning af alle omkostninger der er forbundet med denne formidling.

Du kan donere et valgfrit beløb her nedenfor. Vi siger dig stort tak for dit bidrag.

Doner via mobilepay

Skriv venligst i beskedfeltet: Donation

Mobilepay: 2320 9494

Doner via PayPal