Menneske 2.0 dybest set

Menneske 2.0 er en bevidsthedsmæssig udvikling der sker som en følge af at gamle indlejrede overbevisninger bliver opløst gennem egen direkte indsigt og erkendelse. Dette opleves som en helt ny måde at forholde sig til livsoplevelsen på. Men reelt er der intet nyt ved det, da det rent faktisk blot er en genopdagelse af noget man altid har “vidst”.

Dette er artikel nummer tre, i en serie af artikler som beskriver hvad jeg peger på når jeg bruger betegnelsen menneske 2.0.
Hvis du tilfældigt er endt her, så anbefaler jeg at du starter med at læse den første artikel.

Som beskrevet i artiklens indledning, så er der helt grundlæggende tale om en genopdagelse. Det betyder at der er intet af det som jeg taler eller skriver om, som er beregnet på at lære dig noget nyt, og det er ikke designet til at skulle overbevise dig om noget.

Alt hvad jeg gør, er at pege!

Jeg peger på det der forhindrer dig i at genopdage det du allerede godt ved. Men led ikke efter det som intellektuel viden. Dette har intet at gøre med IQ. Der findes professorer og højt uddannede mennesker, som intet aner om hvad dette er. For at genopdage dette, kræves intet andet end at du åbner dig op overfor den mulighed, at intet er hvad det hidtil har forekommet at være.

Lad os lave en lille øvelse. Det er muligt at du finder denne øvelse svær, eller at du undervejs mister forståelsen af hvad det er jeg peger på. Er det tilfældet så prøv igen ved en anden lejlighed. Vores sindstilstand er altid i konstant forandring, og nogle gange er vi mere åbne end andre. Det gælder for alle, så hvis du ikke kan lave denne øvelse lige nu, så betyder det ikke at der er noget “galt” med dig.

Godt så, lad os kaste os ud i det.

Sæt dig godt til rette og slap af. Tag et par dybe indåndinger. Denne øvelse laves bedst hvis man er afslappet, så brug den tid der skal til, for at du kommer ned i “gear”.

Prøv nu at vende din opmærksomhed mod dit åndedræt. Alt hvad du skal gøre, er at være opmærksom på dit åndedræt. Du skal ikke påvirke det, eller forsøge at kontrollere det. Vær blot opmærksom på det. Iagttag det.

Prøv nu om du kan være opmærksom på “det” der iagttager. Du vil opleve det som: “Der er mit åndedræt” og “her er jeg der iagttager”. Måske at du har en oplevelse af at “åndedrættet” befinder sig “inde” i et felt af hvad vi kan kalde for Opmærksomhed eller Nærvær.

Måske at du oplever det fantastiske fænomen, at dette felt af opmærksomhed, kan vende sig om imod “sig selv”, og være bevidst om “sig selv” som det der iagttager?

Brug lidt tid på at vende dette felt af opmærksomhed mod “sig selv”. Lad det blot hvile ved den opdagelse, at det kan være bevidst om “sig selv” som værende et felt af iagttagende nærvær.

Efter at du for en stund har hvilet i dette felt af nærvær, prøv så at vende denne opmærksomhed mod de tanker der måtte opstå. På samme måde som da du iagttog åndedrættet, så skal du ikke gøre noget ved disse tanker, du skal blot observere dem. Læg mærke til hvordan de pludselig opstår, og du bliver opmærksom på dem, hvorefter at de forsvinder igen, blot for at en ny tanke opstår osv.

Nu har du iagttaget dine tanker for en stund. Lad os så ændre øvelsen.

Beslut dig for at du ikke vil tænke flere tanker de næste 10 minutter. Ikke fordi der er noget galt med det at tænke, vi laver blot en lille øvelse, og den går ud på, at vi i en meget kort periode på kun 10 minutter, ganske enkelt beslutter os for, at vi ikke vil tænke flere tanker.

Overrasket?

Hvis du er hudløs ærlig overfor dig selv, så vil du være overrasket. Overrasket over hvordan tankerne tilsyneladende kommer flydende i en lind strøm, og dette helt uagtet at du beslutter dig for at du for en kort stund ikke vil tænke.

Denne erkendelse er det første skridt mod menneske 2.0

En meget stor andel af menneskeheden er endnu ikke bevidst om dette. De tror at de tanker som de tænker, er tanker som de selv vælger at tænke!

Resultatet er, at man som menneske enten kontinuerligt blot udlever alle de tanker som opstår, eller at man forsøger at undertrykke dem, og ofte er det en kombination af dette. Årsagen til dette er, at vi som mennesker, af vores kultur, er blevet opdraget til, indoktrineret til, programmeret til at identificere os med de tanker som opstår helt af sig selv.

Dette at man identificere sig med de tanker der opstår er selve grundbestanddelen af menneske 1.0

Det er en robotagttig tilstand, en mekanisk tilstand, en hypnotisk og trancelignende tilstand, hvor man er slave af tankerne, og af det de nu måtte indeholde. Det er derfor at den verden som mennesket har skabt, ser ud som den ser ud, og det er umuligt at ændre på dette, hvis ikke mennesket udvikler sig ud af denne dybe eksistentielle misforståelse om os selv.

Denne misforståelse medfører kolossale mængder af psykologisk og fysisk smerte globalt, og har nu nået et omfang der gør den til en katalysator for at mennesket tager et nyt evolutionært bevidsthedsmæssigt skridt.

Den bevidsthedstilstand der er fremherskende i menneske 1.0 manifesterer sig i den ydre verden som det kaos vi alle kan iagttage. Denne bevidsthedstilstand har ét og kun ét forsvars værk, og det er benægtelse. Det er en bevidsthedstilstand som på alle måder “lyver” for sig sig selv, og den primære løgn er: De tanker som jeg tænker er mine tanker, og de fortæller mig sandheden om hvem jeg er, og om hvad Verden er.

Det menneske som gennemskuer denne løgn, åbner sig potentielt op overfor en ny og helt ukendt meget dybere måde at kende sig selv på samt en meget mere direkte og autentisk måde at forstå den virkelighed som man befinder sig i.

Hvis du som læser dette, på en dyb måde kan mærke det jeg her peger på, så er du således allerede en del af denne udvikling.

Ikke en ny idé og ikke en ny overbevisning

Det man genopdager, er ikke en ny idé, det er ikke en ny overbevisning og det er ikke noget som du vil kunne beskrive med ord. Men det er alligevel det mest autentiske, det mest ægte som du nogensinde har oplevet.

Velkommen til den mest fantastiske rejse du nogensinde har begivet dig ud på – rejsen ind i dig selv. Denne rejse vil transformere dig, og give dig indsigter om dig selv, om andre mennesker og hvorfor den verden som menneskene har skabt ser ud og fungere som den gør.

Du vil opdage, at denne rejse alene kommer til at udgøre selve den dybeste mening med det liv som du er, og du vil opdage at den giver dig alt det du har længtes efter.

Af en eller anden årsag, så har eksistensen “udvalgt” mig, som værende én blandt mange andre, der lige nu fungerer som et støttepunkt for de mennesker som befinder sig i denne transformations fase. Først for forholdsvis nyligt opdagede jeg at hele mit liv har været “designet” til at jeg på et tidspunkt skulle udfylde denne funktion. Det forstår jeg så nu, og jeg vil gøre hvad jeg kan for at indfri dette.

Gennem egen erfaring, har det vist sig, at den bedste måde hvorpå at et menneske bevidsthedsmæssigt kan udvikle sig, er hvad jeg vælger at kalde for 2-fløjet.

Dette betyder at min formidling har to “grene”. I den ene retning, er fokus på at optrævle alle de ideer som vi er blevet programmeret med. Dette gøres gennem “undersøgelse”. Når vi beskæftiger os med undersøgelse, så dykker vi ned i de overbevisninger som vi bærer på. Vi er i denne proces udelukkende optaget af at finde ud af om vores overbevisninger er sande. Undervejs opdager vi hvordan sindet nærmest helt automatisk benægter alt hvad der udfordrer vores nuværende antagelser, også selvom vores undersøgelse viser at vi hidtil har taget fejl.

Frihed opstår i takt med at evnen til at “overgive” sig til den nye sandhed, som vi selv direkte opdager og erkender, udvikles.

Den anden retning er kendetegnet ved at bære præg af det som vi kender som traditionel meditation. I meditation bliver vi stille i sindet, og derved opstår der en mulighed for at vores essens kan genopdage “sig selv”.

Denne vekselvirkning mellem undersøgelse og meditation er det der potentielt kan løfte mennesket ind i en ny og højere bevidsthedstilstand, og resultatet af det er blandt andet at den Verden som mennesket manifesterer vil ændre karakter.

Kærligst
HC

Rul til toppen