Lider du af en livsfobi?

Selvom det ofte er begreber og koncepter som forfører os, og selvom jeg hele tiden advarer mod at fortabe sig selv i begreber og koncepter, så lancerer jeg alligevel et nyt begreb her.

Begreber og koncepter er ikke i sig selv problematiske, de er blot ord. Der hvor det tit “går galt”, er, når vi lægger mere betydning i ordene. Ord er blot “pointers”. De peger mod det som de beskriver, og er derfor helt uproblematiske i sig selv.

Det nye begreb som jeg således lancerer her, er således også helt uproblematisk i sig selv. Det eneste som betyder noget, er det som det peger på, og det som det potentielt, via et spørgsmål, kan bidrage til en dyb indre erkendelse.

Spørgsmålet er: Lider du af en livsfobi?

Hvad er en fobi egentlig? Wikipedia siger, at en fobi er: En sygelig frygt eller afsky for noget.

Livsfobi må derfor være, frygt eller afsky for livet.

For at forstå dette, så må vi kikke på hvad livet er. Livet er NU. Livet er det du oplever, sanser, befinder dig i, lige NU. Livet er ikke igår, livet er ikke i morgen, og livet er ikke om 5 minutter.

Livet og Nuet er uløseligt knyttet til hinanden. I sandhed, findes der ikke noget liv, udenfor dette Nu!

Alligevel, er det mest almindelige for mennesket, at forlade nuet via deres tanker. Derved bevæger det enkelte menneske sig ind i en illusionernes verden, en verden som ikke eksisterer, og som udelukkende er baseret på forestillinger.

Disse forestillinger har en forunderlig evne til at virke selvforstærkende, da de ofte netop taler tilbage til mennesket selv, og bekræfter vedkommende i, at Nuet er utilfredsstillende, at Nuet er en forhindring for at være glad og lykkelig, at Nuet mangler noget, før man kan føle sig “hel”.

Derved er en såkaldt ond cirkel skabt. En ond cirkel, som fastholder sin vært i et mønster af utilfredshed med Nuet, og eftersom Nuet er det eneste der eksisterer, så opstår mængder af følelser, blandt andet rastløshed, vrede, skyld, lavt selvværd, frustation, og for mange også depression og/eller diverse former for misbrug.

Den eneste vej ud af denne onde cirkel, går via en erkendelse af Nuet som værende det eneste sted hvor livet ER, og dernæst selv-iagttagelse. Selv-iagttagelsen skal sørge for at du selv bliver klar over, når du fortaber dig i dine forestillinger, og derved kan du med kærlighed og forståelse, bringe dig selv tilbage ind i Nuet – det eneste sted hvor livet ER.

Kan du have et fantastisk Nu.

Kærlig hilsen
HC

Hjælp mig gerne med at dele dette budskab, det kan du gøre ved at dele gerne dette indlæg på de sociale medier via knapperne her nedenfor – Tak.
Skrol til toppen