Kunsten at stille de rigtige spørgsmål

Evnen til at stille de rigtige spørgsmål er uendeligt mere vigtig, end evnen til at komme med de rette intellektuelle svar.

Dette blogindlæg er motiveret af et spørgmål som jeg har modtaget på Facebook. Spørgsmålet var: Må man stille spørgsmål til mig?

Ja man er velkommen til at stille spørgsmål, men jeg kan ikke garantere at jeg svarer, og hvorfor dette er tilfældet, vil jeg belyse i dette blogindlæg.

Spørgsmål er godt. Det er et udtryk for at man søger en dybere forståelse, men samtidigt er der også en hårfin balance imellem sindets evindelige trang til at søge bekræftelse på det som det allerede tror på, og så det at søge reel ny indsigt.

Hvis man føler at man har brug for et hurtigt svar på noget man tumler med, så er det som oftest et udtryk for sindets trang til at søge sikkerhed i egne antagelser. Selv om dette i nogle tilfælde kan give en oplevelse af tryghed, så er der tale om en falsk tryghedsfornemmelse som nemt smuldre når noget nyt uforudset opstår, og det gør der hele tiden.

Kun gennem en dybere forståelse og indsigt er det muligt at nå frem til et ægte fundament, og en ægte tilfredsstillelse, og det gøres ved at eksistentielle spørgsmål udforske uophørligt, indtil at svaret afslører sig, i sig selv.

Og dette er min opgave, at hjælpe dig med at fortsætte dybere og dybere ind i spørgsmålet, således at du til sidst finder svaret selv.

Derfor svarer jeg ikke på spørgsmål på sociale medier, fordi denne process i det store hele ikke lader sig udfolde der. Hvad der typisk foregår på de sociale medier er meningsudveksling. Med andre ord, så er det sindet der søger bekræftelse på det det allerede tror på.

I stedet for at diskutere på sociale medier, så vil der på et senere tidspunkt blive åbnet op for en dialog mulighed, gennem webinars, live events samt muligheden for at møde mig “under fire øjne”. I disse sammenhænge vil der være mulighed for den ægte udforskning af dybe spørgsmål, og derigennem muligheden for at du kan komme til den meget vigte a-ha oplevelse der er et udtryk for at du har set noget helt nyt.

Selve denne a-ha oplevelse er en bevidsthedsudvidelse, og den vil lede dig videre til det næste dybe spørgsmål, og derfra bevæger det sig helt af sig selv mod en dybere og dybere erkendelse.

Skrol til toppen