Introduktion til menneske 2.0

I denne artikel vil jeg forsøge at give så tydeligt et billede som overhovedet muligt af det jeg formidler via dette website, og via mine sociale medier platforme. Hvis du således er endt tilfældigt her på mit website, for eksempel via et link du har klikket på og derved har fundet en af mine artikler, og du føler dig forvirret over hvad det er jeg taler om, så er dette et rigtigt godt sted at starte.

De tusindvis af læsere som ender her har alle forskellige baggrunde. Det har du også, og det at jeg ikke kender til din baggrund gør det naturligvis til en udfordring for mig, alene fordi din baggrund vil have stor betydning for hvorledes at du opfatter mit budskab.

Det er umuligt for mig at komme med en forklaring som alle helt automatisk forstår, og derfor har jeg intet andet valg end at gøre mit bedste forsøg. Dette betyder dog også, at hvis du ikke forstår hvad jeg peger på, så er det ikke nødvendigvis fordi der er noget “forkert” ved dig, det kan lige så vel være fordi jeg ikke er i stand til at formidle mit budskab til et menneske som har den baggrund som du har.

Nok om det, lad os kaste os ud i det.

Dette handler om frihed og hvad vi kan kalde for mental befrielse. Ikke som noget der måtte komme en gang ude i fremtiden, men derimod som en direkte erkendt oplevelse her og nu.

Det handler om, hvad der traditionelt på engelsk er blevet kaldet for “Enlightenment” eller “Awakening”, og på dansk for “Oplysning” eller “Opvågnen”.

Ikke som en idé eller som noget konceptuelt indlært, men som en umiddelbar mulighed i dette øjeblik.

En evolutionær udvikling af menneskeheden

Lige nu foregår der en stor transformation af den menneskelige bevidsthed. Hvis man er en del af denne transformation, så ser man hele tiden tydelige tegn på dette, og hvis man ikke er en del af dette, så vil man ikke lægge mærke til det.

Denne transformation er et evolutionært “kvantespring” for menneskeheden. Jeg som skriver på dette website, har valgt at betegne det som en udvikling fra menneske 1.0 til menneske 2.0. Årsagen til at jeg bruger denne betegnelse, er at dette med at bruge versionsnumre, efterhånden er almindeligt kendt til at symbolisere en udvikling.

Helt grundlæggende så findes forskellen mellem menneske 1.0 og menneske 2.0 i det enkeltes menneskes oplevelse af egen identitet, eller med andre ord, hvis du stiller dig selv spørgsmålet: Hvem er Jeg? Så vil det svar du finder være afgørende for om du for nuværende er et menneske 1.0 eller 2.0.

Alle mine artikler, bøger, seminarer og mine videoer er primært målrettet det menneske som befinder sig i en transformationfase mellem menneske 1.0 og menneske 2.0. For et sådant menneske vil hvad jeg peger på ofte være præget af genkendelse.

Hvad jeg taler om, vækker således en følelse af at dette er noget som man selv egentligt altid godt har vidst, men som man tilsyneladende havde glemt. I denne genopdagen af indsigt og erkendelse, opløses gamle ufunktionelle overbevisninger, hvilket medfører en menneskelig frihed som indtil da forekom usandsynlig.

Giver dette ingen mening for dig?

Så har jeg her en række forklaringer på dette.

Indledningsvis, vil jeg gerne påpege at mit budskab ikke skal ses som et udtryk for at menneske 1.0 på nogen måde er et andenrangsmenneske. Menneske 2.0 er ikke pr. automatik et bedre menneske, det er blot et anderledes fungerende menneske. Det er et menneske som har en anden oplevelse af sig selv, og derved har andre værdier, og som en følge af dette vælger at leve livet anderledes.

Hvad jeg skriver om her, er ikke designet til at overbevise eller tvinge mennesket 1.0 ind i denne udvikling. Grunden til dette er ganske enkel – det kan på ingen måde lade sig gøre!

Den primære årsag til at det ikke kan lade sig gøre, er at menneske 1.0 befinder sig i en bevidsthedstilstand som er kendetegnet ved at den består af stærke overbevisninger og tro. Med andre ord, så er en meget stor del af den adfærd som menneske 1.0 udviser et resultat af at man konstant søger efter noget som kan bekræfte og forstærke eller beskytte de overbevisninger og holdninger som man allerede bærer på.

Dette skaber et mentalt forsvarsværk som ikke kan nedbrydes. Ethvert forsøg på at nedbryde det, vil rent faktisk i stedet forstærke det.

Derfor er mit budskab ikke beregnet på at overbevise nogen om noget som helst. Enten så resonerer man med det, eller også så gør man ikke.

Når det så er sagt, så kan du godt opleve, at du har modsatrettede oplevelser inde i dig selv når du læser eller lytter til mig. Hvis det er tilfældet, så er der noget i dig som allerede er på vej til ind i denne transformation, og er det tilfældet, så læs videre.

Læs næste side her

Rul til toppen