Ingen ved i realiteten hvad det er som foregår – del 2

Hvis du tror at du ved hvad det er der foregår, så vil det jeg her peger på ikke give mening for dig.

Første del i denne serie finder du her.

Når et menneske tror, at det ved hvad det er som foregår – altså at det ved hvad livet er, og hvad livet går ud på – så er det en ubevidst handling, for sandheden er, at intet menneske ved hvad det er som foregår.

Når et menneske fortæller sig selv, at det ved hvad det er som foregår, så er det fordi at det giver dette menneske en oplevelse af tryghed og sikkerhed. En falsk oplevelse af tryghed og sikkerhed ganske vist, men det ved dette menneske ikke.

Med endnu ganske få undtagelser, så vil ethvert menneske som du møder, bære på den tro at det ved hvad det er som foregår. Dette betyder at de, ubevidst naturligvis, har en skjult agenda.

Denne skjulte agenda har til formål at fastholde den falske oplevelse af tryghed og sikkerhed som de allerede bærer på.

Fordi intet menneske ved hvad det er som foregår, så vil enhver idé om hvad der foregår, kontinuerligt blive udfordret af det der reelt foregår. Derfor vil det være nødvendigt at vedblive med at forsvare den idé man bærer på. Hvis man ikke gjorde det, så ville ideen øjeblikkeligt blive afsløret som det den er – en idé.

Derfor har i det store hele ethvert mennesker som du møder, en skjulte agenda som går forud for alt, og denne skjulte agenda går ud på at forsvare den idé som man bærer på, en idé som man ubevidst har ophævet til sin egen “sandhed”.

Et sådan menneske vil derfor være optaget af at manipulere dig. At manipulere dig til at føje sin egen skjulte agenda. Dette kan se ud på utallige måder, og fra tid til anden endda kamufleret som noget der fejlagtigt kaldes for kærlighed.

Der er i realiteten næsten ingen grænser for de metoder der tages i brug for at få opfyldt egen skjult agenda. Enhver tænkelig følelsesmæssig påvirkning bruges i bestræbelserne på at få dig, til at føje sin egen agenda.

Et menneske kan ikke bebrejdes at det tror at det ved hvad det er der foregår, for dette er altid en ubevidst handling, men man må beskytte sig imod de automatiske forsøg på manipulation som der vil opstå.

Hvis du tror at du ved hvad det er som foregår, så har du også en skjult agenda. Den agenda er at forsøge at påtvinge realiteterne til at være i overensstemmelse med den idé om virkeligheden som du bærer på.

I dine bestræbelser på at opnå dette, er du parat til at bruge enhver metode som du umiddelbart føler ikke risikerer at skade den du tror du selv er.

Jo mere det lykkedes for dig at manipulere omgivelserne til at føje din skjulte agenda, jo mindre er sandsynligheden for at du opdager at du reelt ikke ved hvad det er der foregår.

Et menneske der tror at det ved hvad det er som foregår er mere eller mindre altid travlt optaget med at beskytte, vedligeholde samt udvikle nye strategier til sin skjulte agenda. Dette foregår som tankerækkefølger hvor der i et væk analyseres om hvorvidt noget kan styrke eller true vedkommendes idé om hvad det er der foregår.

For dette menneske er en overordentligt stor del, og i mange tilfælde alle de tanker der tænkes tvangspræget og de gentager sig selv i uendelige løkker.

Et menneske som har erkendt at det ikke ved hvad det er som foregår, har ingen skjult agenda og vil møde alt med kærlighed.

For kun det menneske, hvis liv er baseret på en løgn, frygter, undviger og fornægter Sandheden….

Kh. HC

Rul til toppen