Ingen ved i realiteten hvad det er som foregår – del 1

I realiteten så er der ingen der ved hvad der foregår. Altså ikke kun lige her hvor jeg sidder, eller der hvor du sidder, men helt generelt overalt.

Ingen ved hvad det er der foregår!

Der er mange der har teorier om det. Men de er alle teorier.

Enhver teori er en fortolkning.

Måske at du synes at det ikke har den store relevans, men det har det! Det er af nærmest ufattelig vigtighed at erkende – at ingen, heller ikke dig, ved hvad der virkeligt foregår her.

Dette betyder at du opdigter enhver mening eller betydning du måtte have om hvad der foregår; hvad virkeligheden er; hvad verden er; hvad andre mennesker er og sidst men ikke mindst hvem eller hvad du selv er!

Ingen videnskabsmand ved hvad der reelt foregår her, Albert Einstein vidste ikke hvad der foregik, Dalai Lama ved ikke hvad der foregår her eller den amerikanske præsident ved ikke hvad der foregår her – absolut ingen!

Konsekvensen af denne indsigt og erkendelse er vidtrækkende, for dermed står det klart, at vi aldrig ser verden som den er, men at vi derimod udelukkende ser vores fortolkning af hvordan vi tror verden er.

Det betyder:

  • At når du plager dig selv med den tanke at Verden burde se anderledes ud, så er det reelt ikke det at Verden ændrer sig du har brug for, men derimod at du opdager, at det er din fortolkning af Verden der er fejlen. Verden den er som den er lige i dette øjeblik, og hvis din fortolkning siger at den burde være noget andet, så lider du. Drop kravet om at Verden skal indrette sig efter din fortolkning, og du vil stoppe med at lide!
  • At når du plager dig selv med at din familie burde se anderledes ud, eller burde opføre sig anderledes, så er det reelt ikke det at din familie ændrer sig du har brug for, men derimod at du opdager, at det er din fortolkning af din familie der er fejlen, Din familie den er som den er lige i dette øjeblik, og hvis din fortolkning siger at den burde være noget andet, så lider du. Drop kravet om at din familie skal indrette sig efter din fortolkning, og du vil stoppe med at lide!
  • At når du plager dig selv med at din chef eller dine kollegaer burde se anderledes ud, eller burde opføre sig anderledes, så er det reelt ikke det at dine kollegaer ændrer sig du har brug for, men derimod at du opdager, at det er din fortolkning af dine kollegaer der er fejlen. Dine kollegaer og din chef er som de er lige i dette øjeblik, og hvis din fortolkning siger at de burde være noget andet, så lider du. Drop kravet om at din chef eller dine kollegaer skal indrette sig efter din fortolkning, og du vil stoppe med at lide!
  • At når du plager dig selv med at dine venner burde se anderledes ud, eller burde opføre sig anderledes, så er det reelt ikke det at venner ændrer sig du har brug for, men derimod at du opdager, at det er din fortolkning af dine venner der er fejlen. Dine venner er som de er lige i dette øjeblik, og hvis din fortolkning siger at de burde være noget andet, så lider du. Drop kravet om at dine venner skal indrette sig efter din fortolkning, og du vil stoppe med at lide!
  • At når du plager dig selv med at du selv burde se anderledes ud, eller at du burde opføre dig anderledes, så er det reelt ikke det at du ændrer dig du har brug for, men derimod at du opdager, at det er din fortolkning af dig selv der er fejlen. Du er som du er lige i dette øjeblik, og hvis din fortolkning siger at du burde være noget andet, så lider du. Drop kravet om at den du er skal indrette sig efter din fortolkning, og du vil stoppe med at lide!

Når vi indser dette, så opdager vi spontant hvorfor at det reelt aldrig er lykkedes for os at “komme i mål”, hvorfor at der altid synes at være et eller andet der plager os.

Vi ser, at hvad vi reelt er i konflikt med, ikke er noget ydre, men at vi i sandhed udelukkende er i konflikt med os selv, og vores fortolkning af virkeligheden.

Det indre “Nej” som vi har vedligeholdt, er ikke et “Nej” til noget ydre, men er derimod et “Nej” til en fortolkning som vi tillægger sandhed, og dermed er det et “Nej” til os selv.

Når vi virkeligt erkender dette – ikke som en ny teori – men derimod som noget helt og aldeles grundlæggende sandt, så sker der et skifte i vores perspektiv. Fastlåst energi frigøres, og spontant opstår der et dybt ønske om at opløse alle de illusioner der holder os indespærret i hvad vi nu forstår er et mentalt fængsel; en mental spændetrøje, som vi selv vedligeholder i vores uvidenhed.

I denne indsigt og erkendelse kommer lyset, som vil skinne på alle de områder i vores sind der har været henlagt i mørket.

Heri ligger kilden til vores ultimative fred og kærlighed.

Kan du have en fantastisk dag.
Kh. HC

Del to i denne serie finder du her.

Rul til toppen