Hvordan frigør vi os selv fra tankens tyranni? | Video #7

Hvordan slipper vi ud af den tvangsprægede automatiske tænkning? Via selviagttagelse, lærer vi at kende os selv, og opdage når vi forfalder til automatisk tænkning, og derved gør vi os fri af samme.

Optaget: 17. oktober 2010 | Tid: 10:54 | Kategori: Tidløs visdom

Rul til toppen