Formidlingens kerneværdier og mål.

Den formidling som strømmer gennem HCL har ét overordnet sigte - at åbne den menneskelige bevidsthed op over for en dybere og mere direkte erkendelse af hvad det vil sige at være menneske.

Dette er en eksistentiel, evolutionær samt holistisk modning af den menneskelige bevidsthed, som sætter det enkelte menneske i stand til at erkende sig selv som et aspekt af én universel helhed.

Følgerne af denne modning fremmer helt automatisk menneskelige egenskaber som: Overbærenhed, ærlighed, kærlighed, forståelse, tolerance, tålmodighed etc.
Men også kreativitet, mod og styrke samt vedholdenhed er en del af denne menneskelige modning.

Formidlingen anerkender, at denne modning af det enkelte menneske, ikke kan, og ikke skal forsøges presset til at ske.
Modningen kan udelukkende ske i det menneske som selv føler sig draget mod erkendelsen.

Formidlingen er derfor målrettet det menneske som selv føler sig draget mod den.

Til det menneske, tilbyder formidlingen sig som en støtte, og som en kilde til opløsning af misforståelser og tvivl.

Formidlingens kerneværdier og mål.

Den formidling som strømmer gennem HCL har ét overordnet sigte - at åbne den menneskelige bevidsthed op over for en dybere og mere direkte erkendelse af hvad det vil sige at være menneske.

Dette er en eksistentiel, evolutionær samt holistisk modning af den menneskelige bevidsthed, som sætter det enkelte menneske i stand til at erkende sig selv som et aspekt af én universel helhed.

Følgerne af denne modning fremmer helt automatisk menneskelige egenskaber som: Overbærenhed, ærlighed, kærlighed, forståelse, tolerance, tålmodighed etc.
Men også kreativitet, mod og styrke samt vedholdenhed er en del af denne menneskelige modning.

Formidlingen anerkender, at denne modning af det enkelte menneske, ikke kan, og ikke skal forsøges presset til at ske.
Modningen kan udelukkende ske i det menneske som selv føler sig draget mod erkendelsen.

Formidlingen er derfor målrettet det menneske som selv føler sig draget mod den.

Til det menneske, tilbyder formidlingen sig som en støtte, og som en kilde til opløsning af misforståelser og tvivl.