Dette budskab er gratis, men…

Dem af jer, der har fulgt mig siden jeg startede med at skrive på min blog tilbage i 2009 ved at jeg igennem årene har “forsøgt” mig, med forskellige måder at formidle budskabet på.

Passionen for at få budskabet formidlet har hele tiden været det bærende element. Undervejs har det dog igen og igen vist sig, at det har været vanskeligt at finde en måde at skaffe ressourcer til, at jeg har kunnet fortsætte formidlingen, og i mange år, har jeg rent faktisk selv dækket en ret stor del af de omkostninger som har været forbundet med formidlingen.

Lidt naivt, ser jeg nu, har jeg undervejs i flere tilfælde troet, at ressourcerne på et tidspunkt ville komme af sig selv, men fakta er, at dette ikke er sket.

Dette kulminerede i efteråret 2017, hvor jeg kastede mig ud i et nyt forsøg, hvorefter at alt mit materiale blev stillet gratis til rådighed. Det vil sige: Videoer, artikler, seminarer samt bøger. Jeg ønskede ganske enkelt at undersøge om dette var måden hvorpå at budskabet kunne, så at sige formidle sig selv på.

Nu et år senere, må jeg så konstatere, at dette heller ikke virker. Bortset fra en vis interesse lige i starten, så har der i den efterfølgende forløbne tid, kun være meget lille interesse for budskabet, også selv om at det har været helt og aldeles frit tilgængeligt.

Med andre ord, hvis budskabet ikke aktivt formidles, så dør det….

Dette har naget mig, men overrasker mig som sådan ikke.

Konklusionen er således, at kun hvis budskabet aktivt formidles, så vil det leve, og bidrage til den forandring i mennesket som for hver dag bliver mere og mere påkrævende.

Valget er let for mig, for det at lade budskabet dø er ikke en option. Det ville rent faktisk være et udtryk for selvoptagethed hvis jeg valgte mig selv, frem for budskabet. Og når alt kommer til alt, så ved jeg, at det ikke er mig der vælger budskabet, men at det er budskabet der vælger mig.

Så fra nu er vil selve formidlingen være hvad vi kunne kalde for “kommercielt” funderet. Med dette mener jeg: At der vil blive lagt vægt på, at formidlingen skal indbringe en indkomst, som gør det muligt for mig at udføre den. Så enkelt er det.

Budskabet er som sådan stadig gratis, men det er derimod selve formidlingen der vil få et “kommerciel” aspekt. Med andre ord, så vil omfanget af formidlingen direkte afspejle hvad jeg er i stand til at opnå betaling for.

Dette tiltag vil dog ikke betyde, at jeg hermed i et forsøg på at gøre det attraktivt for det menneskelige ego, vil begynde at “udvande” budskabet. Jeg er forsat stålsat i min holdning til at budskabet skal forblive så rent som muligt i sin essens. Hvad jeg derimod vil gøre, er at jeg langt mere aktivt vil promovere mit budskab, og jeg vil også fra tid til anden promovere den fotokunst som jeg også har en stor passion for. Desuden vil der komme videoer, seminarer, webinarer samt almindelige live events hvor der vil være brugerbetaling.

For mange mennesker vil dette blive opfattet som en helt naturlig ting at gøre, men når jeg alligevel omtaler det, så skyldes det et specielt fænomen, som der gør sig gældende i nogle traditionelle spirituelle kredse.

Det selvudnævnte spirituelle politi.

Normalt ville jeg ikke bruge tid på dette, men på en eller anden måde, så forekommer det rigtigt at gøre det i denne sammenhæng. Mest af alt fordi at jeg ved, at der er andre mennesker som lige nu “står på spring” til at engagere sig mere aktivt i en formidling af et tilsvarende budskab, og som måske kunne ligger under for det psykologiske press, der ofte opstår fra denne gruppe selvudnævnte “moralens vogtere”.

Jeg selv har aldrig været en del af hvad vi kan kalde for det “traditionelle spirituelle miljø'”. Den dybe gennemgribende forandring det liv som skriver disse linjer har gennemgået, er opstået ud af hvad der var et helt almindelig dansk forvirret menneske. Nogle år inde i min transformation, kom jeg så i kontakt med “det traditionelle spirituelle miljø”, og selv om at jeg meget sjældent længere bliver overrasket over hvad det menneskelige ego kan “finde på”, så blev jeg alligevel lidt forundret over at støde på en fraktion indenfor dette miljø, som er dybt fundamentalistisk i sin idéverden.

Denne fraktion vælger jeg at kalde for “det selvudnævnte spirituelle politi”, og i al sin enkelhed har egoet i disse mennesker søgt tilflugt i en forestillings verden om, at alt hvad der har med penge at gøre, i sin natur altid er dybt korrupt, og motivationen samtidigt altid er “at man gør det for pengenes skyld”.

Vejen til helvede er brolagt med gode intentioner, er der et gammelt ordsprog der lyder, og det er så ganske sandt i dette tilfælde. Disse mennesker ser penge som værende selve det dybe problem, og er ikke i stand til at se, at penge i sig selv er fuldstændig uproblematiske, og at det intet hjælper at dæmonisere penge, fordi problemet ligger et helt andet sted.

Gennem dette manglende klarsyn, er disse mennesker meget ofte optaget af at “jagte” de mennesker som rent faktisk forsøger at gøre noget ved det dybere bevidsthedsmæssige problem, og derfor har jeg selvsagt også fra tid til anden stiftet bekendtskab med denne fraktion.

Det “selvudnævnte spirituelle politi” manifesterer rent faktisk det direkte modsatte af det som det selv tror. Gennem sine handlinger bidrager disse mennesker til at forhindre en reel forandring, fordi det som de repræsenterer, i sin tankegang er destruktivt.

Jeg har ingen intention om at bruge tid på at tale om eller med disse menneskers forvrængede virkeligheds opfattelse, og jeg vil helt sikkert ikke bruge tid på at retfærdiggøre hvad jeg gør, men fordi at jeg nu “kommercialiserer” min formidling, så forudser jeg, at de vil dukke op på et eller andet tidspunkt.

Hvis du der læser dette, tilfældigvis skulle bære på sådanne holdninger, så er mit råd til dig, at du finder noget andet at bruge din energi på, for jeg vil ikke bruge tid på at diskutere med dig.

Dette er samtidigt min opfordring til ethvert andet menneske som føler sig fastlåst i et spirituelt miljø, hvor det er penge der er udråbt til dæmonen. Penge i sig selv, er fuldstændig uproblematiske, det er derimod hvad det forvirrede menneskelige sind ophæver dem til, som er problemet!

Et ideal til efterlevelse

I alt hvad jeg foretager mig, gør jeg mit yderste for at leve op til følgende ideal:

Ethvert menneske er fri til at foretage sig hvad man vil, og mene hvad man vil, forudsat at dette ikke medfører en indskrænkning i et andet menneskes ret til at nyde samme frihed.

Som altid, så vil det menneskelige ego være i stand til at fordreje dette ud i det absurde, blandt andet ved at være overdreven optaget af at gøre hævd på disse rettigheder.

Hvorimod at det er tydeligt for det menneske som er en del af den gryende nye dybere bevidsthed, at det handler om – at efterleve dem!

Fortsat rigtig god dag til jer alle.

HC

Hjælp mig gerne med at dele dette budskab, det kan du gøre ved at dele dette indlæg på de sociale medier via knapperne her nedenfor – Tak.
Skrol til toppen