Open post

Mere! Mere af hvad? Det er ligemeget, bare mere!

VIDEO INDHOLD: Bortfaldet af oplevelsen af utilstrækkelighed. Den universelle intelligens taler til sig selv, gennem dette menneske, til ethvert menneske. Den universelle intelligens har opdaget hvordan den slører sig selv. Når denne tilsløring går i opløsning, så opdager den universelle intelligens at den er kilden bag alt. Dette åbner op for en direkte erkendelse som […]

Læs hele artiklenMore Tag

Artikel navigation

1 2 3 4 6 7 8
Skrol til toppen