Ægte frihed er ikke frihed fra, men frihed med

Jeg har ved flere lejligheder givet udtryk for, at ægte frihed ikke er frihed fra, men derimod frihed med. Hvad mon egentlig jeg mener med det? Lad mig prøve, at forklare.

Hvad jeg nu vil fortælle, kommer ud fra min egen oplevelse, det er således ikke et eller andet jeg tror på. Det er derimod forsøgt formuleret i ord, ud fra en direkte oplevelse.

Ægte frihed, er ikke frihed fra, men frihed med.

Når et menneske indeholder noget, som vi typisk ville betegne som værende negativt, f.eks. det man kunne kalde negative følelser, angst, nervøsitet eller lignende, så er det typiske reaktionsmønster, at disse følelser skal gå væk. Man føler, at livet bliver begrænset, fordi man hele tiden ligger under for følelserne, man er så at sige i deres magt.

Det forekommer derfor, som det mest naturlige overhovedet, at ville ønske, at dette ubehag skal forsvinde øjeblikkeligt.

Grunden til, at dette forekommer at være det mest naturlige, udspringer af to årsager. For det første, så er dette hvad vi er blevet lært, for det andet, så lever vi i en verden, som konstant bombardere os med forestillingen om det perfekte, og hvis vi ikke selv oplever os selv som perfekt, så vil vi stræbe efter dette, ergo, de negative følelser skal gå væk – NU!

Spørgsmålet er, virker det? Kan vi vitterligt få vores negative følelser til at forsvinde på kommando?

Du kender svaret, og jeg kender svaret. Det kan vi ikke. Rent faktisk lader det til, at i takt med, at vi insisterer på at de skal forsvinde, så insisterer de negative følelser på at blive.

Dette meget smukt formuleret, i et for mange velkendt ordsprog. What you resist, persist. Hvad du modsætter dig, er du bundet til.

Selvom dette er den virkelighed som vi oplever, så vedbliver vi som oftest med at kræve de negative følelser skal gå væk, ganske enkelt, fordi vi ikke kender til andre muligheder.

Men eksisterer der andre muligheder?

Ja! – men inden jeg når dertil, så lad os lige kigge endnu engang på, hvorfor vi er bundet til noget, vi modsætter os.

Løsningen ligge delvist gemt i sproget, og den måde hvorpå vi, via vores tanker, taler til os selv.

Når vi siger til de negative følelser, og dermed til os selv – gå væk! Hvad er det så egentlig vi siger? Hvad er det helt præcist vi siger?

Vi fortæller os selv, at de negative følelser er der!

Vi bekræfter således os selv direkte i, at de negative følelser er der, og vi bekræfter os selv i, at de er uønskede.

Dette finder du sikkert logisk nok, men spørgsmålet er, om du vitterligt forstår, at det er selve det du fortæller dig selv, der binder dig direkte til følelserne?

Du vil sikkert sige, jamen de negative følelser er der jo, at benægte dette ville være at lyve for sig selv.

Jeg beder dig ikke om at lyve for dig selv, tværtimod, jeg beder dig om at være 100% ærlig overfor dig selv. At indse, at kampen imod de negative følelser er en kamp man aldrig nogensinde kan vinde, er, at være ærlig overfor sig selv.

Så det jeg siger til dig, er, giv op! Stop med at slås med dig selv. Stop med at kæmpe med dig selv. Din forestilling om dig selv, bliver aldrig perfekt, og det er heller ikke nødvendigt, for du er allerede perfekt, helt og nøjagtigt og præcist som du er, med alle de negative følelser inklusive.

Hvad jeg appellerer til, er, at du indser, at når du slipper dit tag i de negative følelser, så slipper de sit tag i dig…..

Det lyder for enkelt, det lyder for ligetil, og det er enkelt, og ligetil. Der er blot en lille udfordring forbundet med det.

Blot fordi du slipper dit tag i dine negative følelser, så er det ikke sikkert, at du lige med det samme opdager, at de slipper sit tag i dig. Det er der flere grunde til. En af dem er, at det er muligt, at du tror, at du har sluppet dit tag i de negative følelser, men på et ubevidst plan, gør du det kun fordi du samtidigt forlanger, at de skal gå væk.

Jeg håber du kan se, at det på ingen måde, er, at slippe sit tag i de negative følelser?

Du kan ikke narre dig selv, du kan ikke snyde dig selv. Du skal være 100% ærlig overfor dig selv, ellers vil du aldrig opleve, at de negative følelserne slipper sit tag i dig.

Hvordan slipper man sit tag i negative følelser?

Hvordan slipper du et stykke rødglødende kul, som du holder i dine hænder? Du slipper det instinktivt, fordi du ved, at du ikke kan diskutere med det. Du ved, at ligegyldigt hvor lang tid du argumenterer, så vil det rødglødende kul vinde.

På samme måde, slipper du din modstand mod dine negative følelser. Fordi du ved, at du ikke kan vinde! Når du når dertil, så vil du opleve, at du sagtens kan være det “rum” som de negative følelser eksisterer i. Du har gjort plads til følelserne, du har skabt “luft” omkring dem.

Indledningsvis, vil du fortsat opleve det vi kalder ubehag, og du vil sikkert også opdage, at gamle vaner med at slås med følelserne genopliver sig selv, men hav tålmodighed med dig selv.

Bring dig selv tilbage på sporet. Vær det “rum” hvor i følelserne får lov til at komme til udtryk. Når du gør dette, så vil du stille og roligt opleve noget magisk.

Inden jeg fortæller dig, hvad det er, så lad mig huske dig på, at du aldrig vil kunne opleve fraværet af en følelse! Det er ganske enkelt ikke fysisk muligt, at opleve fraværet af en følelse!

Hvordan ville fraværet af en følelse opleves? Som intet…. – og hvor der er intet, er der heller ikke noget der kan opleves. Ser du mon det? Dette er selve grunden til, at det ikke hjælper noget at slås med sig selv. Når vi slås med os selv, så forlanger vi, at noget skal forsvinde, og lige så længe vi gør det, så er det der!

Hvad er det for noget magisk noget jeg ville fortælle om?

Dette er direkte fra min egen oplevelse. Hvad jeg har erfaret, ikke fordi jeg har læst om det, ikke fordi jeg har hørt en anden fortælle om det, men derimod direkte via egen oplevelse, er, at når jeg slutter fred med mig selv, når jeg tillader alt at være som det er, når jeg ophører med at være i krig med mig selv, når jeg lader mig være det “rum” hvor i følelserne får lov at leve – betingelsesløst – så sker der noget magisk.

Det kræver tålmodighed, indrømmet, men dette gør ikke noget, for der eksisterer ikke andre muligheder, og det kræver 100% ærlighed, men når disse forudsætninger er på plads, så vil du opleve, at du efter en tid, i nogle situationer, pludselig vil stoppe op.

Forundret vil du så sige til dig selv “Hvad pokker er nu det her for noget, tidligere ville jeg have reageret voldsomt i denne situation, men nu er der stort set intet!”

Denne stille opdagelse i dit eget sind, er den eneste indikation du nogensinde vil få af, at de negative følelser er begyndt, at slippe sit tag i dig.

Du vil være forundret, og du vil måske blive forbløffet, men du vil helt sikkert være lykkelig, og du vil takke livet, fordi du, når du når dertil, vil opdage, at alt det du har gået igennem, var meningen, at det var meningen fra starten, at du skulle opleve dette, for kun gennem dette, kunne du nå frem til at være det hele menneske.

Det er derfor, at ægte frihed ikke er frihed fra, men derimod frihed med. Frihed med hvad? Frihed med selve livet – det liv som du er!

Kærlig hilsen
HCL

Afslutningsvis, i denne artikel har jeg brugt ordene: Altid og aldrig. Det er ord jeg sjældent bruger, da, aldrig og altid ikke er muligt. Tag derfor disse ord “med et gram salt”, da der så vidt jeg kan se, ikke eksisterer en regel uden at der også eksisterer en undtagelse.

Ægte frihed

Del venligst denne blogpost:
Rul til toppen